Léčba bolesti
BOLEST JE NEPŘÍJEMNÝ SMYSLOVÝ NEBO EMOČNÍ ZÁŽITEK, KTERÝ MŮŽE BÝT SPOJENÝ S PŘÍMÝM NEBO HROZÍCÍM POŠKOZENÍM TKÁNÍ.
Bolest je psychický stav či pocit většinou spojený s aktuálním nebo potenciálním poškozováním živé tkáně organizmu.
Nejčastěji vzniká v důsledku poškozujících účinků na organizmus, ohrožujících jeho existenci nebo celistvost, či jako příznak poruchy
normálního průběhu fyziologických procesů, může však mít i čistě psychické příčiny.

Bolest